-senyuman-

bling...bling

Tuesday, December 4, 2012

SENARAI NAMA ULAMA' DI ZAMAN INI

sumber copy paste dari www.zaharuddin.net 
Oleh : 
Ust. Zaharuddin Abd Rahman 
Berikut adalah sedikit maklumat berkenaan ulama masa kini yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia sekitar 50 tahun ke atas....(kurun ke 19-20) - Fokus lebih kepada bidang Fiqh. 
Tujuan senarai nama ini dibuat adalah bagi memudahkan rakan-rakan yang baru ingin bermula membuka kitab-kitab arab terutamanya, agar tidak tersilap memilih kitab dari individu yang tidak berauthoriti. Akhirnya kerap membawa kepada pemikiran songsang serta Islam liberal. 
Oleh kerana terlampau ramainya nama-nama ulama yang diiktiraf ilmunya dalam bidang mereka, maka senarai ini hanyalah sempat meletakkan sebahagian kecil sahaja. Maka ia sememangnya tidak lengkap sama sekali. 
Jika terdapat mana-mana ilmuan Malaysia yang ingin menambah sendiri nama-nama lain, maka ia adalah amat dialu-alukan. 
Adapun kriteria pemilihan nama-nama yang diletakkan di sini, juga tidaklah mampu saya sertakan. Saya juga tidaklah mampu untuk membuat ‘standard'-standard tertentu untuk mereka. Cuma ia hanyalah satu penilaian bebas, hasil pembacaan saya terhadap kitab-kitab mereka yang terbatas dan tidak terikat dengan displin pemilihan tertentu. Keranaitu, mungkin anda akan dapat melihat bahawa nama-nama ini berat kepada pakar Fiqh berbanding pakar dalam bidang Sejarah Islam, Aqidah, Hadith dan lain-lain. Ini adalah kerana kecenderungan saya yang lebih kepada bab Fiqh berbanding yang lain. 
Saya juga dengan sengaja memasukkan nama-nama tokoh samada aliran salafi mahupun khalafi di dalam senarai bagi dimanfaatkan oleh semua. Cuma tokoh SYiah tidaklah saya masukkan kerana ia kesalahan mereka dalam bab aqidah dan pelbagai cabang ilmu islam tidaklah dapat saya kompromikan. 

Ulama terhebat kurun kini yang telah wafat (sekitar selepas 50 an): 
Bil Nama Negara Kemahiran Tahun Wafat / Lahir 
1. Syeikh Imam Prof. Muhd Abu Zuhrah Mesir Mesir - Pakar Bidang Fiqh, Usul fiqh dan semua bidang Islam. Fatwa ‘Am wafat 1974 m 
2 Syeikh Prof. Abd Wahab al-Khallaf Mesir Fiqh dan Usul Wafat sekitar 60-70 an 
3 Syeikh Muhammad al-Ghazali Mesir Ulama besar Mesir, bidang fiqh, ‘am dan dakwah wafat 1998 m 
4 Syeikh Mustafa As-Sobri Turki Syeikh Islam bagi Kerajaan Islam Khilafah Uthmaniah yang terakhir 

5 Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi Mesir Syeikh Al-Azhar yg lalu , pengarang kitab tafsir dlm jilid yg cukup besar. Bidang Tafsir 

6 Syeikh Muhammad Makhluf Al-Maliki Mesir 
Ulama Besar Mesir, wafat tahun 1936 m 
7 Syeikh Mahmud as-Syaltut Mesir (Ulama Besar Mesir dan Syeikh Al-Azhar yang lalu
Fiqh dan Fatwa ‘am 

8 Syeikh Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadawi India Keturunan Nabi . Bidang Fiqh, Dakwah dll Wafat 
9 Imam As-Syahid Hasan Al-Banna Mesir Mujaddid kurun ke 19. Pengasas Jemaah Ikhwan Muslimin, Bidang Fiqh, Dakwah , semua bidang Islam. 1948 M 
10 Syeikh Abul A'la Al-Mawdudi India Hadith, Fiqh , Dakwah dll 1989 M 
11 Syeikh Hasan Al-Habannakah Syria Aqidah, Fiqh dll wafat 
12 Syeikh Imam Prof Mustafa Az-Zarqa Syria (lahir) & Jordan Fiqh, Usul Fiqh, Undang2 dan Fatwa ‘Am 1998 M 
13 Syeikh Abd Razak As-Sanhuri Mesir Undang2 dan Fiqh 

14 Syeikh Abd Aziz Bin Baz Saudi Fiqh, Aqidah dan umum Islam . Pakar Fatwa ‘Am . Ex Mufti Am Saudi, Ex Majma Fiqh Sedunia Wafat 
15 Syeikh al-Muhaddith NasiruddinAl-Albani Jordan Pakar bidang Hadith dan Rijalnya Tokoh Salafi 2000 M 
16 Syeikh Abd Hayy Al-Katani Mesir Pakar Hadith Mesir 

17 Syeikh Ahmad Muhd Syakir Mesir Pakar Hadith Mesir, juga bidang Fiqh 

18 Syeikh Prof. Dr Mustafa As-Siba'ie Syria Fiqh, Undang2 Islam, Hadith dan pakar berkenaan gerakan oreintalis. Ex Dekan Kuliah Syariah Univ. Dimasqh. Pendakwah .Pemimpin Ikhwan 

19 Syeikh Ahmad Bin Muhd Bin As-Sadiq Al-Ghumari Maghribi,
Mesir 
Pakar Hadith Wafat 1959 m 
20 Syeikh Abd Fatah Abu GhuddahSyria Pakar Hadith Wafat 1996 m 
21 Syeikh Tohir Muhammad ‘AsyurTunisia Pakar Tafsir pengarang kitab tafsir Tahrir wa Tanwir lebih 15 jilid , Usul Fiqh dan Maqasid Shariah Wafat 
22 Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Acheh Fiqh Kurun ke 17 
23 Syeikh Muhd Arsyad Al-Banjari Acheh, Banjarmasin Fiqh 1808 M 
24 Syeikh Daud Al-Fatani Nusantara Fiqh Kurun ke 19 
25 Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Indonesian Pakar Tafsir, Usul Fiqh Kurun ke 18 
26 Syeikh Dr. Abd Halim Mahmud Mesir Ex-Syeikh al-Azhar, Fiqh, Tasauf , Falsafah 

27 Syeikh Mawlana Muhd Zakaria Al-Kandahlawi India Pakar Hadith danUlumnya Wafat 90 an 
Manakala yang masih hidup, di antara yang teralim dan pakar serta menonjol di dunia akademik dan dakwah. 
1 Syeikh Al-Imam Prof. Dr Yusoff Al-Qaradhawi Mesir (lahir)
Skrg di Qatar 
BA - Usuluddin
MA (ulum Quran dan Sunnah), Dip Tinggi (Sastera & Bahasa Arab) & PhD (Fiqh Muqaran Al-Azhar )
* Pakar Fatwa ‘Am.
* Paling menonjol Fiqh & Hadith, Dakwah.
* Mudir Markaz Sirah dan Sunnah di Univ. Qatar .
* Ex- Ahli Majma' Fiqh Sedunia. 
Lahir tahun 1926 m 
2 Syeikh Prof. Dr Sa'id Ramdhan Al-Buti Syria PhD (Fiqh dan Usul Fiqh 1965 di Azhar )
Bidang Fiqh, Sirah, Tafsir dan lain2 . Ex- Majma Fiqh. Dekan Kuliah Usuluddin Univ. Dimasqh. 

3 Syeikh Prof. Dr Wahbah Mustafa Az-Zuhayli Syria PhD (Syariah Islamiah & Law, Univ Qaherah, 1963 ). Ex Majma Fiqh . Dekan Kuliah Syariah Univ Dimasqh. Lahir 1932 M 
4 Prof. Dr Muhammad Az-Zuhayli Syria,
UAE 
Bidang Fiqh & Usul. Dekan Kuliah Syariah UAE 
5 Prof. Dr Muhammad Uthman Syabir Jordan , skrg Qatar Pakar bidang Fiqh Mu'amalat, Fiqh Perubatan .Fiqh dan Usul Fiqh secara am. Pensyarah Univ Qatar skrg. 
6 Syeikh Al-Muhaddith Syuaib Al-Arnauot Syria ,
Jordan 
Pakar Bidang Hadith. Muhaqqiq lebih 70 kitab besar termasuk Musnad Ahmad, Zaad al-Ma'ad dll. 
7 Syeikh Dr Mustafa Al-Khinn Syria Fiqh dan Usul Fiqh (PhD Al-Azhar 1969) 
8 Syeikh Dr Mustafa Al-Bugha Syria Fiqh dan Usul Fiqh (PhD Al-Azhar 1970) 
9 Syeikh Dr Fathi Yakan Lubnan Pendakwah. Pengarang yang hebat 
10 Prof. Dr. Nazih Hammad Saudi Ex- Pensyarah Umm Qura
Pakar Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam. Ahli Majma Fiqh Dunia 

11 Prof. Dr. Abd Wahab Abu Sulaiman Saudi Univ. Ummul Qura
Pakar Muamalat. Fiqh dan Usul Fiqh 

12 Syeikh Dr. Bakar Abu Zaid Saudi Pakar Muamalat, dan lain2 bidang Islam. Ex. Ketua Majma Fiqh Dunia 
13 Syeikh Prof. Dr. Abd Muhsin At-Turki Saudi Ketua Gabungan Univ2 Islam Sedunia skrg. 
14 Syeikh Sodiq Al-Habannakah Syria Adik Syeikh Hasan Habannakah.
Pakar bidang Fiqh dan Lughah 

15 Syeikh Prof. Dr Abd Fatah Husayni Mesir Fiqh dan Usul Fiqh 
16 Syeikh Prof. Dr Toha Rayyan Mesir Fiqh Muqaran 
17 Prof. Dr Muhammad al-Baltaji Mesir Univ. Al-Qaherah
Fiqh dan Usul Fiqh 

18 Syeikh Prof. Dr. ‘Atiyah Saqr Mesir Fiqh dan Fatwa ‘Am 
19 Syeikh Prof Dr. Muhd Fathi Ad-Durayni Syria, Jordan PhD Al-Azhar 1965 (Fiqh &
Usul Fiqh) Dip Tinggi (Sastera, Bahasa Arab, Undang-undang). Pakar Usul Fiqh,Undang2 dan Bahasa 
Umur 80 an 
20 Syeikh Prof Dr Fadl Hasan ‘Abbas Jordan PhD Tafsir Al-Azhar 1975 . Ulama Buta. Pakar Tafsir di rantau Arab seluruhnya .Univ. Jordan & Al-Yarmouk 
21 Syeikh Dr. Solah Abd Fattah Al-Khalidi Jordan Pakar Tafsir dan ‘Ulum Quran 
22 Syeikh Ibrahim al-‘AliJordan Pakar Hadith dan Sirah 
23 Syeikh Prof. Dr Muhd ‘Uqlah al-Ibrahim Jordan PhD (Fiqh Muqaran al-Azhar 1978) Fiqh dan Usul. Pakar Bidang Ahwal Syakhsiyyah. Dekan Kuliah Syariah Univ.Irbid dan Pensyarah Univ. Al-Yarmouk 
24 Prof. Dr Rafiq Al-Masri Mesir Pakar Ekonomi Islam dan Konvensional 
25 Prof. Dr Kurshid Ahmad Skrg UK Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam 
26 Prof. Dr Umar Chapra UK Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam 
27 Prof. Dr Nejatullah As-Siddiqie India, UK Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam 
28 Mufti Taqi Uthmani Pakistan Pakar Ilmu Muamalat Islam Sedunia
Ahli Majma Fiqh Islam dan lain-lain 

29 Syeikh Dr Muhd Ali As-Sobuni Saudi (dulu) Ex- Univ Madinah. Ulum Quran 
30 Syeikh Prof. Dr. Abd Karim Zaidan Iraq,
Yaman 
Fiqh dan usul, Dakwah, Fatwa ‘Am 
31 Prof. Dr Sodiq Dharir  Sudan Univ. Khartoum, Sudan
Ahli Majma' Fiqh , Pakar Mu'amalat . 

32 Prof. Dr Ali Ahmad Salus Qatar Ahli Majma Fiqh , Pakar Muamalat 
33 Syeikh Prof Dr Hasan As-Syazili Tunisia Ahli Majma' Fiqh 
34 As-Syeikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah Syria Pakar Muamalat Islam Sedunia 
35 Prof Dr Ali Ahmad Salus Qatar Ahli Majma Fiqh , Pakar Muamalat 
36 Prof. Dr Syeikh Muhyiddin Ali Al-Qurra Dahghi Qatar Pakar Muamalat Islam, Ahli Majma Fiqh 
37 Syeikh Prof Dr Abd Malik As-Sa'di Iraq, Jordan Phd Ummul Qura dengan First Class.
Pakar Fiqh Muqaran, Fatwa ‘Am. Bekas Mufti Iraq. 

38 Syeikh Prof. Dr ‘Ajil Nashmi Kuwait Pakar Muamalat dan Fatwa ‘Am 
39 Syeikh Prof. Dr Muhd Naim Yasin Jordan PhD Fiqh (al-Azhar)
Pensyarah Univ. Jordan.
Digelar Ulama teralim Jordan sekarang
Bidang Fiqh, Usul, Aqidah, Siyasah Syariyyah. 

38 Syeikh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar Jordan Univ. Zarqa Ahalliah
Fiqh dan Usul dan Mu'amalat
Fatwa ‘Am. 

39. Syeikh Prof. Dr Dhiya al-‘Umari Saudi Pakar Sirah, Hadith
Prof. Univ Ummul Qura 

40. Prof. Dr Muhammad Ali El-Ghari Saudi Pakar ekonomi Islam 


Sekian,

No comments:

Post a Comment